Nouvelle Garde de l’Art contemporain japonais

出版社 : Le Lézard Noir
発売日 : 2011年10月20日
言語 : フランス語

掲載作家
Shintaro Miyake, Motoi Yamamoto, Ai Yamaguchi, Kumi Machida, Yamaguchi Akira, Ryoichi Yamazaki, Mai Miyake, Takihiro Iwasaki, Naoki Koide, Kentaro Kobuke, Hisashi Tenmyouya, Mr,Makoto Aida, Tetsuya Tamanoi, Oscar Oiwa, Motoda Hisaharu, Paramodel, Erina Matsui, Atsushi Fukui, Kenji Yanobe, Naoyuki Tsuji, Keisuke Yamamoto, Kumie Tsuda, Chiho Aoshima, Maiko Kobayashi, Tomoko Konoike, Izumi Kato, Hideashii Kawashima, Yasuyuki Nishio, Junko Mizuno, Ayako Rokkaku, Sako Kojima, Akino Kondo, Aya Takano, Mahomi Kunikata, Tomoko Sawada, Rinko Kawauchi, Chiaru Shiota, Tatsumi Orimoto, Yumiko Utsu, Nana Fumo, Shinya Inoue, Kengo Nakamura, Risa Sato, Noriko Ambe, Aiko Miyanaga, Mika Ninagawa, Tomoko Shioyasu, Shinichi Maruyama, Takagi Masakatsu, Tokujin Yoshioka, Kohei Nawa, Hidemasa Fujii, Mori Junichi, Mayu Daigen, Toshikiko Wakasugi