Azumi Setoda / yubune

Open: 2021.03.01
Place: 269 Setoda, Setoda-cho, Onomichi-shi, Hiroshima, Japan

CREDITS
Total Design: Rokukaku-ya,inc. Shiro Miura
Public Baths Art: Mai Miyake

Photo: Tomohiro Sakashita / Mai Miyake (P3,6,7)