ART FAIR TOKYO 2015 “Heaven and Earth”

Date: 2015.03.20 - 03.22
Venue: Tokyo International Forum, B2F Exhibition Hall / Gallery Murakoshi (Japan)

Artists: Keiko Matsumoto, Mai Miyake

Photo: Satoshi Shigeta