Neko ha kamisama no okurimono (Novel version, Essay version)

Novel version
Author: Mari Mori, Shinichi Hoshi, Sakyo Komatsu, and so on.
Book Binder: Tatsuya Ariyama
Book Designer: Mai Miyake

Essay version
Author: Junichiro Tanizaki, Soseki Natsume, Sohachi Kimura, and so on.
Book Binder: Tatsuya Ariyama
Book Designer: Mai Miyake

Publisher: Yuraku/Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd.
Release: 2014.04.29